Dil Tercihi
TR / EN / RU
Telefon
+90 (264) 5829255
Fax
+90 (264) 5829257
Dil Tercihi
TR / EN / RU
TEKLİF AL

Hammadde Kontrol Testleri

• TS EN 1133-1Erimiş Termoplastiklerin Kütlesel Akış Hızının (MFR) Tayini

Belirli sıcaklık ve basınç koşulları altında erimiş plastik granüllerin akışkanlıkları g/10 dk. olarak tayin edilir.

Akışkanlık, ürünün işlenmesinde ve kalıplanmasında kritik bir öneme sahip olan, bu nedenle de kontrolü oldukça önemli parametrelerden biridir. Deneyde elde edilen sonuçla plastiğin işlenmesi sırasındaki akışkanlık derecesi ile doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. Akışkanlık indeksi olan TS EN 1133-1standardı doğrultusunda yapılmaktadır.

Bu testte, malzeme sıcaklık ile eritilerek üzerine belirli bir yük uygulanır ve bu yük altında kılcal bir borudan 10 dakika içerisinde ne kadar malzemenin aktığı belirlenir.

• TS EN ISO 3451-1 Plastikler – Kül tayini
Belli bir süre,belli sıcaklıktaki fırında yakılarak bekletilen numunenin içindeki plastik miktarı ortamdan uzaklaştırılır ve sabit tartıma getirilir. Kül miktarı % olarak hesaplanarak malzemenin içindeki katkı miktarı ve türü belirlenir.
Malzemenin içerdiği dolgu/takviye oranı mekanik özellikler başta olmak üzere tüm özelliklerini etkiler.

• ISO 1183- Gözeneksiz Plastiklerin Yoğunluk Tayin Yöntemleri

Yoğunluk ölçer bir terazi ile ISO 1183 standardı doğrultusunda laboratuvar sıcaklığında granül halindeki plastik malzemenin ağırlığı önce hava sonra suda ölçülerek malzemenin yoğunluğu test edilir. Yapılan ölçümler sonucunda firmamız tarafından belirlenen kriterlere uygun olan hammaddenin onayı verilerek kullanımı sağlanır.

• TS EN ISO 62 Plastikler-Su Absorbsiyonunun Tayini
Tartılan örnekler, belli sıcaklıkta tutulan su içine daldırılarak 24 saat bekletilir. Sudan çıkarılan örnekler, temiz bez parçası ile kurulanıp tekrar tartılır. Ağırlıkta kaydedilen artış ‘’ yüzde su soğurma’’ miktarı olarak hesaplanır.