Dil Tercihi
TR / EN / RU
Telefon
+90 (264) 5829255
Fax
+90 (264) 5829257
Dil Tercihi
TR / EN / RU
TEKLİF AL

Kalite Politikası

Vizyonumuz doğrultusunda ,kalite standartlarımızı, verilere ve teknolojiye dayalı olarak sürekli iyileştirmek, ürünlerimizle farklılık yaratmak, maliyetlerimizi uzun vadede düşürüp kalıcı müşteri memnuniyeti sağlamak ve dolayısıyla önceliğimiz müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır.

Bunun için ekip ruhu içinde tedarikçilerimiz ile birlikte çalışarak sürekli iyileştirmeler ile kalite yönetim sistemimizi geliştirerek çevreye saygılı, kalite ve uygun fiyatlı hizmet ve ürünler üretmektir. Hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirilen sürekli iyileştirmeler ile kalite yönetim sistemimizi tüm faaliyetlerde ülkemizin ve müşterilerimizin usul ve kanunlarına riayet etmek, çalışan, ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanabilecek riskleri tanımlayarak en aza indirgemek değişmez kuralımızdır.

Bu amacı gerçekleştirmek için SNTDRAIN çalışanları olarak;

*Tüm süreçlerimizdeki verimliliği bütün çalışanların katılımı ile uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek mükemmelliğe ulaşmak,

*Bireysel gelişime olanak sağlayarak, hem takım arkadaşlarımızı, sorun çözücü ve sistem geliştirici bir eleman olarak kabul etmek,

*Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirip, etkinliğimizi sürekli artırmaktır.

*Tüm çalışanların katılımıyla ulusal ve uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler sunmak.

*Konusunda en kaliteli ürün ve hizmetler sunan firmalar arasında bulunmak.

*Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tüm çalışanlar seviyesinde en iyi şekilde anlaşılır kılmak, bu sayede müşteri taleplerini zamanında ve hatasız olarak gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak.

*Ürünlerin güvenilirliğinin, emniyetinin ve kalitesinin devamlılık göstermesini sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmek.

*Faaliyetlerimizin gerektirdiği işçi sağlığı ve iş emniyet kurallarının eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak.

*Kazanılan tecrübelerin sürekli iyileştirmelere dönüştürülmesi sonucu elde edilen hata önleyici çalışmalar ile ürünlerimizi yüksek güvenlik seviyesinde geliştirmek ve sevk etmek.