Dil Tercihi
TR / EN / RU
Telefon
+90 (264) 5829255
Fax
+90 (264) 5829257
Dil Tercihi
TR / EN / RU
TEKLİF AL

Üretim Kontrol Testleri

• TS EN 1848-2- Uzunluk, Genişlik ve Düzgünlüğün Tayini-

‘’ EN 13416 Su yalıtımı için esnek levhalar numune alma kuralları’’ çerçevesinde alınan numunelerile uzunluk, genişlik ve düzgünlük tayini kalibrasyonu yapılmış ölçüm aletleriyle üretim aşamasında anlık ve günlük olarak kontrol edilmektedir.

• TS EN 1849-2 – Su Yalıtımı için Esnek Levhalar -Kalınlık tayini –

‘’ EN 13416 Su Yalıtımı için Esnek Levhalar Numune Alma Kuralları’’ doğrultusunda alınan numunenin, kalibrasyonu yapılmış mikrometre ile yapılan ölçüm kalınlıkları kaydedilmelidir. Bütün deney boyunca numuneden ölçülen kalınlık değerleri esas alınarak ortalama değer hesaplanır. Toplam kalınlık tolerans aralığına uygun olarak onaylanır.

• TS EN 1849-2 – Su Yalıtımı için Esnek Levhalar – Birim Alan Kütlesinin Tayini

Birim alan kütlesi, yüzey alanı bilinen bir deney numunesinin tartılması yoluyla tayin edilir. Deney numuneleri, kare veya dairesel biçimli olarak alınır ve birim alan kütlesi, g/m2 biriminde hesaplanır.

• TS EN 1850-2 Su Yalıtımı için Esnek Levhalar- Görünür Kusurların Tayini
Seçilen rulo düz bir yüzeye serilmelidir. Rulosunun ilk 10 m’si dikkatlice açılır, üst yüzeyde çıplak gözle tüm yüzey üzerinde inceleme sağlanır.
Kabarcıklarda çatlak, delik, çizik, girintinin veya herhangi bir kusurun olmaması halinde aynı
görünür kusurlar gözle alt tarafta da incelenir.